Skip to main content

Sejarah Panulisan Masa Pemerintahan Ki Kana Dipadiwirya (1898 – 1915)

Setelah kurang lebih selama lima tahun Ki Kana menjabat sebagai Carik (juru tulis) Desa Panulisan, pada tahun 1982 ia terpilih menjadi Kepala Desa yang ke VIII. Sedangkan kedudukan carik digantikan oleh Ki Sujud sedangkan Ki Arsadinata yang semula sebagai kepala kampung Buniseuri diangkat menjadi baubau. Baubau adalah jabatan desa yang pada prinsipnya merupakan wakil Kepala Desa dan dapat melaksanakan pekerjaan Kepala Desa sewaktu ada halangan.

Untuk melengkapi struktur organisasinya, dan untuk mempermudah pelayanan, pengaturan, pengawasan serta pembinaan kepada masyarakat yang jumlahnya semakin banyak, maka dipecahlah kampung-kampung yang besar, sehingga terciptalah tujuh kampung dalam Desa Panulisan. Kampung tersebut ialah:
1. Kampung Cilubang dengan Kepala Kampungnya Ki Mertadiwangsa.
2. Kampung Ciawitali dengan Kepala Kampungnya Ki Astramanggala.
3. Kampung Buniseuri dengan Kepala Kampungnya Ki Arsawi Ewod
4. Kampung Panulisan dengan Kepala Kampungnya Ki Artangali
5. Kampung Muhara atau Pasirereng atau Wanasuka yang kemudian pada tahun 1964 setelah ditambah dengan gerumbul Pasirkebi diberinama Manggasari. Kepala Kampungnya bernama Ki Mudasan yang tinggalnya dipinggiran muara sungai Cijolang.
6. Kampung Cimanggeng dengan Kepala Kampungnya Ki Kudu
7. Kampung Peundeuyraweuy dengan Kepala Kampungnya Ki Singadirana alias Ki Kaswi.

Dalam menjalankan kewajibannya selaku Kepala Desa beliau senantiasa sejalan dengan Kepala Desa terdahulu, terutama meningkatkan lahan pertanian demi kesejahteraan masyarakat baik areal sawah maupun areal kebun dan pekarangan. Beliau memiliki kepribadian penyabar dan baik baik dalam menjalankan tugasnya maupun tidak. Dan karena hal itulah mungkin yang menyebabkan ia bisa bertahan selama 17 tahun.

Beliau juga mendapat gelar kehormatan Panatus dari Asisten Wedana Wanareja atas nama Bupati Cilacap Raden Mas Adipati Arya Cakrawerdana. Dan pada tahun 1915 beliau berhenti dari jabatannya selaku Kepala Desa Panulisan.


Sumber: buku sejarah panulisan 1983
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar